QĐ v/v điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Lù Thị Nhục - Địa chỉ thường trú: Thôn Vĩ Kẽm, xã Quang Kim, huyện Bát Xát
Số ký hiệu văn bản 7174/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung QĐ v/v điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Lù Thị Nhục - Địa chỉ thường trú: Thôn Vĩ Kẽm, xã Quang Kim, huyện Bát Xát
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Phạm Năng Chung
Tài liệu đính kèm 2_QD_Lu_Thi_Nhuc_signed202111120211115024615126_Signed.pdf
21_Lu_Thi_Nhuc_21110904055017020211115024622985_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT