Tổng số: 75
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1547/QĐ-UBND 24/06/2024 Về việc công bố Danh mục 36 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 2
Tải về 0
1458/QĐ-UBND 13/06/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt 08 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 12
Tải về 0
1460/QĐ-UBND 13/06/2024 Về việc phê duyệt 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 11
Tải về 0
1463/QĐ-UBND 13/06/2024 Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 11
Tải về 0
1462/QĐ-UBND 13/06/2024 Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng áp dụng tại cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 11
Tải về 0
299/BC-UBND 10/06/2024 BC Kết quả triển khai thực hiện Đề án 07-ĐA/TU về “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới, giai đoạn 2020-2025” 6 tháng đầu năm 2024
Lượt xem: 8
Tải về 1
782/QĐ-UBND 12/04/2024 QĐ Về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 34
Tải về 0
3002/QĐ-UBND 28/11/2023 Về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 371
Tải về 1
2746/QĐ-UBND 28/11/2023 Về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 141
Tải về 1
2690/QĐ-UBND 28/11/2023 Về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 154
Tải về 109
12345678