Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1388/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/11/2023
Ngày hiệu lực 28/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1388_cung_cap_thong_tin_tnmt_signed20230608072812274_signed_20230608080208357.pdf
Văn bản mới