Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
434-CV/HU, ngày 10/5/2021 10/05/2021 về việc thực hiện chỉ thị số 10-CT/UBND về triển khai các vấn đề cấp bách chống dịch Covid 19
Lượt xem: 136
Tải về 0
số 31-CV/BTGHU 30/10/2020 tuyên truyền kỷ niệm 70 năm giải phóng Lào Cai, giải phóng Bát Xát
Lượt xem: 137
Tải về 2
1876- CV/HU 24/03/2020 V/v tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 179
Tải về 0
1012-CV/BNCTU 05/09/2019 V/v triển khi thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, PCTN và CCTP theo hướng dẫn 12-HD/BNCTWW
Lượt xem: 164
Tải về 0
1510-CV/HU 01/07/2019 Công Văn về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 123
Tải về 0
1510-CV/HU 01/07/2019 Phu lục 05 kem CV-1510 V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 125
Tải về 0
3531/UBND-NC 25/07/2017 Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, quản lý cán bộ công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế
Lượt xem: 157
Tải về 0
2392/UBND-TCHC 26/05/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Lượt xem: 142
Tải về 0
1595/UBND-KT 14/04/2017 V/v chấm dứt hoạt động dự án Xưởng Pilot chế biến quặng II apatit
Lượt xem: 146
Tải về 0
1272/UBND-KT 27/03/2017 Chấm dứt hoạt động dự án thủy điện Bảo Nhai, huyện Bắc Hà
Lượt xem: 125
Tải về 0
12