Tổng số: 96
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
356-BC/HU 21/06/2022 BC Đánh giá kết quả thực hiện 18 đề án trọng tâm của Tỉnh ủy năm 2021 Phương hướng nhiệm vụ năm 2022(Đề án 11,12,13 có báo cáo riêng)
Lượt xem: 84
Tải về 7
65-KH/HU 17/11/2021 Kế Hoạch thực hiện đề án số 07-ĐA/TU về bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới, giai đoạn 2020-2025
Lượt xem: 86
Tải về 0
221-BC/HU 03/06/2021 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm v Số hiệu văn bản: (*) 221-BC/HU Trích yếu: (*) ụ 6 tháng cuối năm
Lượt xem: 120
Tải về 0
2426/QĐ-UBND 14/05/2021 QĐ Công bố điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chi tiết trung tâm xã Trịnh Tường huyện Bát Xát
Lượt xem: 111
Tải về 2
01 08/02/2021 Báo cáo 09 đề án của huyện ủy giai đoạn 2020-2025
Lượt xem: 470
Tải về 17
36-kh/hu 27/01/2021 KH thực hiện công tác tuyên vận năm 2021
Lượt xem: 119
Tải về 2
DU THAO BAO CÁO CHINH TR! 01/04/2020 Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XXII trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 196
Tải về 32
390 -KH/HU 24/03/2020 tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương (khoá IX) “Về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”
Lượt xem: 115
Tải về 1
389-KH/HU 24/03/2020 tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 142
Tải về 0
388-KH/HU 24/03/2020 Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “tăng cwòng lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới”
Lượt xem: 115
Tải về 0
12345678910