Tổng số: 159
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
782/QĐ-UBND 12/04/2024 QĐ Về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 6
Tải về 0
3002/QĐ-UBND 28/11/2023 Về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 336
Tải về 1
2746/QĐ-UBND 28/11/2023 Về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 111
Tải về 1
2690/QĐ-UBND 28/11/2023 Về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 108
Tải về 109
725/BC-UBND 28/11/2023 BC Về việc Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2023
Lượt xem: 108
Tải về 0
2533/QĐ-UBND 18/10/2023 Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 163
Tải về 2
29/BC-UBND 11/09/2023 BC Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 67
Tải về 0
79/BC-UBND 11/09/2023 BC Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2023
Lượt xem: 71
Tải về 1
1919/QĐ-UBND 08/08/2023 Về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 86
Tải về 0
1906/QĐ-UBND 08/08/2023 Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai
Lượt xem: 66
Tải về 0
12345678910...