Tổng số: 510
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
725/BC-UBND 28/11/2023 BC Về việc Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2023
Lượt xem: 90
Tải về 0
649/BC-UBND 18/10/2023 BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023; Ước thực hiện cả năm 2023 – Dự kiến kế hoạch năm 2024
Lượt xem: 163
Tải về 2
652/BC-UBND 18/10/2023 BC kết quả triển khai thực hiện nội dung 3, Hỗ trợ triển khai mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thuộc Dự án 3 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN 9 tháng đầu năm 2023 (Phục vụ đoàn giám sát Tỉnh đoàn)
Lượt xem: 118
Tải về 0
593/BC-UBND 18/10/2023 BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 144
Tải về 3
5970/QĐ-UBND 17/10/2023 QĐ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
Lượt xem: 102
Tải về 0
1121/TB-UBND 06/10/2023 THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh đại học theo chế độ cử tuyển năm 2023
Lượt xem: 144
Tải về 3
3699/QĐ-UBND 15/09/2023 QĐ V/v điều chỉnh chỉ tiêu kê hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư năm 2023
Lượt xem: 208
Tải về 3
590/BC-UBND 15/09/2023 BC Kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Kỳ báo cáo 9 tháng năm 2023
Lượt xem: 146
Tải về 0
29/BC-UBND 11/09/2023 BC Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 61
Tải về 0
79/BC-UBND 11/09/2023 BC Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2023
Lượt xem: 64
Tải về 1
12345678910...