Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
389-KH/HU 24/03/2020 tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 206
Tải về 0
391-KH/HU 24/03/2020 tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Lượt xem: 179
Tải về 6
387- KH/HU 17/03/2020 thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020
Lượt xem: 177
Tải về 0
386-KH/HU 13/03/2020 đánh giá 2 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 29/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW
Lượt xem: 179
Tải về 0
385 -KH/HU 06/03/2020 tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên năm 2020
Lượt xem: 179
Tải về 0
380-KH/HU 28/02/2020 thực hiện Đề án số 10 về “Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, giai đoạn 2016 - 2020” năm 2020
Lượt xem: 177
Tải về 0
378-KH/HU 26/02/2020 thực hiện Đề án số 12-ĐA/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội giai đoạn 2016 - 2020”, năm 2020
Lượt xem: 167
Tải về 0
374- KH/HU 06/02/2020 tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
Lượt xem: 183
Tải về 0
372-KH/HU 05/02/2020 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Lượt xem: 193
Tải về 1
371-KH/HU 21/01/2020 học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Lượt xem: 245
Tải về 0
123