TT.UBND huyện Bát Xát nhiệm kỳ 2021-2026

  
Đồng chí: Nguyễn Quang Bình - Chủ tịch UBND huyện
nqbinh-batxat@laocai.gov.vn
Tiểu sử tóm tắt
Họ và tên : Nguyễn Quang Bình 
Sinh ngày: 09/9/1985
Nơi sinh:  Xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Dân Dụng và Công Nghiệp
Lý luận chính trị: Cao cấp
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 05/7/2011, Ngày chính thức: 05/7/2012 

Nơi ở hiện nay: Số 240 - An Dương Vương, tổ 35, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy ;  Chủ tịch UBND huyện Bát Xát

Lĩnh vực phụ trách:

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; kế hoạch đầu tư phát triển; kinh tế đối ngoại.
- Quốc phòng, an ninh, đối ngoại (trừ công tác ngoại vụ, biên giới), nội chính.
- Tài chính, ngân sách.
- Tổ chức bộ máy, cán bộ; tuyển dụng công chức, viên chức; quyết định cử cán bộ công chức đi công tác, học tập ở trong nước và ở nước ngoài.
- Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng.
- Cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức.
- Theo dõi việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân huyện với Tòa án nhân dân huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện.
- Thi đua khen thưởng.
- Chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử.
- Theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính.
- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.

 
 

  
anh tin bai

Đồng chí: Bàn Thanh Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện

Email: btthao-batxat@laocai.gov.vn


Tiểu sử tóm tắt

- Họ và tên khai sinh: Bàn Thanh Thảo

- Sinh ngày: 11/6/1977, Giới tính: Nữ

- Dân tộc: Dao 

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/7/2004, Ngày chính thức: 10/7/2005

- Trình độ học vấn: 

+ Giáo dục phổ thông: 12/12. 

+ Chuyên môn: Thạc Sỹ chuyên ngành Quản Lý Công.

+ Lý luận chính trị: Cao cấp      

- Quê quán: TT Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

- Hộ khẩu thường trú hiện nay:Tổ 11 phường Bắc Cường, TP. Lào Cai.

- Chức vụ công tác hiện tại: UV BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Lĩnh vực phụ trách: 

- Y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.
- Giáo dục và đào tạo.
- Văn hóa, thể thao; quản lý, quảng bá, xúc tiến, phát triển sản phẩm du lịch.
- Lao động, việc làm và các vấn đề chính sách xã hội; xuất khẩu lao động; chương trình xóa đói, giảm nghèo.
- Tư pháp; thi hành án dân sự; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh; công tác văn thư, lưu trữ.
- Dân tộc; tôn giáo; công tác thanh niên.
- Theo dõi việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân huyện với các Ban Đảng thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện.
- Công tác thông tin, truyền thông, báo chí.
- Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách. 
- Chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.
- Trưởng Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện.
- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.
- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện.

 

 

 

Đồng chí: Phạm Năng Chung - Phó chủ tịch UBND huyện

Email: pnchung-batxat@laocai.gov.vn

Tiểu sử tóm tắt

Họ và Tên: Phạm Năng Chung.

Sinh ngày: 07/10/1983.

Nơi sinh: Xã Hợp thành, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang.

Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12.

Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ chuyên ngành Quản Lý Công.

Lý luận chính trị: Cao cấp.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 20/9/2013.

Nơi ở hiện nay: Tổ 16 Phường Lào cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

Chức vụ: Ủy viên BCH huyện ủy; Phó chủ tịch UBND huyện Bát Xát.

Lĩnh vực phụ trách: 

- Nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông thôn; các dự án liên quan đến nông nghiệp; Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; Phòng cháy chữa cháy rừng; Chánh Văn phòng Nông thôn mới huyện.
- Tài nguyên và môi trường, đất đai, giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, khoáng sản, thủy điện; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện (Các chương trình, dự án vốn ngân sách không do huyện làm chủ đầu tư và các dự án tạo quỹ đất để đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư).
- Theo dõi, quản lý các dự án đấu giá thu tiền sử dụng đất (các dự án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư).
- Lĩnh vực ngoại vụ, biên giới, cửa khẩu. 
- Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách. 
- Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới.
- Quản lý phát triển doanh nghiệp, tín dụng, ngân hàng, các thành phần kinh tế (kinh tế cá thể, hợp tác xã).
- Chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công. 
- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.
- Phụ trách Văn phòng HĐND và UBND huyện và thực hiện những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.

 
 

Đồng chí: Nguyễn Quốc Huy - Phó chủ tịch UBND huyện

Email: nqhuy-batxat@laocai.gov.vn


Họ và tên: Nguyễn Quốc Huy 

Sinh ngày: 14/10/1982

Nơi sinh: Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12.

Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ chuyên ngànhXây dựng.

Lý luận chính trị: Cao cấp.

Ngày vào đảng cộng sản Việt Nam: 8/12/2014.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 142, Tổ 17, đường Đỗ Nhuận, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai.

Chức vụ: Ủy viên BCH huyện ủy; Phó chủ tịch UBND huyện Bát Xát.

Lĩnh vực phụ trách: 

- Quy hoạch, xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, quản lý trật tự xây dựng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xúc tiến thương mại, khoa học và công nghệ, quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.
- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (Các dự án huyện làm chủ đầu tư, các dự án tạo quỹ đất dùng ngân sách huyện)
- Theo dõi, quản lý các dự án tạo quỹ đất đấu giá thu tiền sử dụng đất (Các dự án sử dụng ngân sách huyện).
- Công tác quy hoạch không gian và phát triển hạ tầng du lịch trên địa bàn huyện.
- Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách. Các dự án phát triển đô thị.
- Chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công. 
- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.
- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện.

 

QĐ số01/2017 UBND huyện Bát Xát sửa đổi một số điều của quy định vị tríchức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòngHĐND-UBND huyện Bát Xát: QD so 01-2017 ubnd ngay 29-6.pdfVăn bản chỉ đạo điều hành

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1