BC kết quả triển khai thực hiện nội dung 3, Hỗ trợ triển khai mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thuộc Dự án 3 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN 9 tháng đầu năm 2023 (Phục vụ đoàn giám sát Tỉnh đoàn)
Số ký hiệu văn bản 652/BC-UBND
Ngày ban hành 18/10/2023
Ngày hiệu lực 18/10/2023
Trích yếu nội dung BC kết quả triển khai thực hiện nội dung 3, Hỗ trợ triển khai mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thuộc Dự án 3 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN 9 tháng đầu năm 2023 (Phục vụ đoàn giám sát Tỉnh đoàn)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Bàn Thanh Thảo
Tài liệu đính kèm 652-bc_tien_do_thuc_hien_noi_dung_20231016104819737_signed.pdf
652-phu_bieu_kem_bao_cao_23092608220231016110414723_signed.pdf
Văn bản mới