BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023; Ước thực hiện cả năm 2023 – Dự kiến kế hoạch năm 2024
Số ký hiệu văn bản 649/BC-UBND
Ngày ban hành 18/10/2023
Ngày hiệu lực 18/10/2023
Trích yếu nội dung BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023; Ước thực hiện cả năm 2023 – Dự kiến kế hoạch năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm 649-bao_cao_9_thang_va_xay_dung_kh20231013042017730_signed.pdf
649-bieu_xd_ke_hoach_ktxh_2024_-bx20231013042040995_signed.pdf
Văn bản mới