BC Kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Kỳ báo cáo 9 tháng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 590/BC-UBND
Ngày ban hành 15/09/2023
Ngày hiệu lực 15/10/2023
Trích yếu nội dung BC Kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Kỳ báo cáo 9 tháng năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Bàn Thanh Thảo
Tài liệu đính kèm 590-bc_nghi_quyet_27_202309150830120230915050514135_signed.pdf
590-_bieutong_hop_kinh_phi_nq_27_20230915050517932_signed.pdf
Văn bản mới