Tổng số: 353
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3002/QĐ-UBND 28/11/2023 Về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 313
Tải về 1
2746/QĐ-UBND 28/11/2023 Về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 92
Tải về 1
2690/QĐ-UBND 28/11/2023 Về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 84
Tải về 109
1388/QĐ-UBND 28/11/2023 Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 74
Tải về 98
2526/QĐ-UBND 18/10/2023 Về việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 153
Tải về 1
2525/QĐ-UBND 18/10/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 143
Tải về 1
2533/QĐ-UBND 18/10/2023 Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 145
Tải về 2
5970/QĐ-UBND 17/10/2023 QĐ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
Lượt xem: 102
Tải về 0
3699/QĐ-UBND 15/09/2023 QĐ V/v điều chỉnh chỉ tiêu kê hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư năm 2023
Lượt xem: 208
Tải về 3
1908/QĐ-UBND 08/08/2023 Về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 66
Tải về 2
12345678910...