Tổng số: 345
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3699/QĐ-UBND 15/09/2023 QĐ V/v điều chỉnh chỉ tiêu kê hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư năm 2023
Lượt xem: 20
Tải về 2
1908/QĐ-UBND 08/08/2023 Về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 29
Tải về 1
1909/QĐ-UBND 08/08/2023 Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 33
Tải về 0
1919/QĐ-UBND 08/08/2023 Về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 33
Tải về 0
1906/QĐ-UBND 08/08/2023 Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai
Lượt xem: 33
Tải về 0
1907/QĐ-UBND 08/08/2023 V/v công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 39
Tải về 0
1905/QĐ-UBND 08/08/2023 Về việc phê duyệt 16 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 40
Tải về 0
1897/QĐ-UBND 08/08/2023 Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính sửa đổi tên trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 40
Tải về 0
1750/QĐ-UBND 19/07/2023 Về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 48
Tải về 2
1698/QĐ-UBND 14/07/2023 QDD Về việc phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 45
Tải về 0
12345678910...