Tổng số: 64
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
176/TB-HĐTDVC 03/04/2023 TB triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức SNGD&ĐT năm học 2022-2023
Lượt xem: 146
Tải về 8
60/TB-UBND 31/01/2023 TB kéo dài thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức SNGD huyện Bát Xát năm học 2022-2023
Lượt xem: 88
Tải về 3
62/TB-UBND 31/01/2023 TB tuyển dụng công chức huyện Bát Xát năm 2023
Lượt xem: 130
Tải về 5
1061/TB-UBND 14/12/2022 TB tuyển dụng viên chức SNGD huyện Bát Xát năm học 2022-2023
Lượt xem: 283
Tải về 31
72/TB-TTPTQĐ 16/11/2022 Về việc đấu giá tài sản tại xã Trịnh Tường, Mường Hum, Thị trấn Bát Xát
Lượt xem: 193
Tải về 1
154/TB-PNN 20/10/2022 Tuyển chọn đơn vị Chủ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi các giá trị thuộc chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 127
Tải về 6
584/TB-UBND 07/09/2022 TB kết quả trúng tuyển viên chức SNGD&ĐT năm 2022
Lượt xem: 446
Tải về 24
541/TB-UBND 16/08/2022 TB kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bát Xát năm 2022
Lượt xem: 649
Tải về 16
440/TB-UBND 28/07/2022 TB kết quả xét duyệt phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bát Xát năm 2022
Lượt xem: 249
Tải về 1
420/TB-UBND 07/07/2022 TB kéo dài thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức SNGD huyện Bát Xát năm 2022
Lượt xem: 135
Tải về 3
1234567