Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
401/BC-UBND 04/08/2022 BC Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 61
Tải về 1
343/BC-UBND 04/08/2022 BC Nhu cầu chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2022 năm 2023 trên địa bàn huyện Bát Xát
Lượt xem: 52
Tải về 0
391/BC-UBND 26/07/2022 BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2022 và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước lần thứ nhất năm 2022
Lượt xem: 66
Tải về 1
242/BC-UBND 23/06/2022 BC Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
Lượt xem: 65
Tải về 0
106/BC-VP 23/06/2022 BC Công tác Y tế tháng 5 năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2022
Lượt xem: 54
Tải về 0
356-BC/HU 21/06/2022 BC Đánh giá kết quả thực hiện 18 đề án trọng tâm của Tỉnh ủy năm 2021 Phương hướng nhiệm vụ năm 2022(Đề án 11,12,13 có báo cáo riêng)
Lượt xem: 48
Tải về 4
309/BC-UBND 21/06/2022 BC kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế xã h ội và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 50
Tải về 0
137/BC-UBND 21/06/2022 BC Công tác Y tế ước thực hiện 6 tháng, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng năm 2022
Lượt xem: 39
Tải về 0
310/BC-UBND 21/06/2022 BC Kết quả tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư -HĐND huyện khóa XVIII
Lượt xem: 54
Tải về 0
295/BC-UBND 21/06/2022 BC Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 54
Tải về 0
1234