Tổng số: 53
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
29/BC-UBND 11/09/2023 BC Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 18
Tải về 0
79/BC-UBND 11/09/2023 BC Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2023
Lượt xem: 18
Tải về 0
131/BC-UBND 11/09/2023 BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quý I năm 2023; phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2023
Lượt xem: 22
Tải về 0
204/BC-UBND 11/09/2023 BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 13
Tải về 0
260/BC-UBND 11/09/2023 BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2023
Lượt xem: 16
Tải về 0
283/BC-UBND 11/09/2023 BC Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Lượt xem: 19
Tải về 0
325/BC-UBND 11/09/2023 BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 (Báo cáo phục vụ làm việc với Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai)
Lượt xem: 17
Tải về 0
490/BC-UBND 11/09/2023 BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 25
Tải về 0
521/BC-UBND 11/09/2023 BC xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Bát Xát năm 2024
Lượt xem: 23
Tải về 1
539/BC-UBND 11/09/2023 BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 19
Tải về 0
123456