Tổng số: 95
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
326/KH-UBND 14/12/2022 KH tuyển dụng viên chức SNGD huyện Bát Xát năm học 2022-2023
Lượt xem: 151
Tải về 9
390 -KH/HU 24/03/2020 tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương (khoá IX) “Về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”
Lượt xem: 148
Tải về 1
389-KH/HU 24/03/2020 tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 179
Tải về 0
388-KH/HU 24/03/2020 Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “tăng cwòng lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới”
Lượt xem: 155
Tải về 1
391-KH/HU 24/03/2020 tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Lượt xem: 154
Tải về 0
387- KH/HU 17/03/2020 thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020
Lượt xem: 155
Tải về 0
386-KH/HU 13/03/2020 đánh giá 2 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 29/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW
Lượt xem: 151
Tải về 0
385 -KH/HU 06/03/2020 tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên năm 2020
Lượt xem: 151
Tải về 0
384 -KH/HU 06/03/2020 chỉ đạo tổ chức Đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Lượt xem: 136
Tải về 0
382-KH/HU 03/03/2020 tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư (khóa IX)
Lượt xem: 137
Tải về 0
12345678910