Tổng số: 89
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
593/BC-UBND 18/10/2023 BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 61
Tải về 2
649/BC-UBND 18/10/2023 BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023; Ước thực hiện cả năm 2023 – Dự kiến kế hoạch năm 2024
Lượt xem: 63
Tải về 1
652/BC-UBND 18/10/2023 BC kết quả triển khai thực hiện nội dung 3, Hỗ trợ triển khai mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thuộc Dự án 3 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN 9 tháng đầu năm 2023 (Phục vụ đoàn giám sát Tỉnh đoàn)
Lượt xem: 51
Tải về 0
5970/QĐ-UBND 17/10/2023 QĐ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
Lượt xem: 59
Tải về 0
3699/QĐ-UBND 15/09/2023 QĐ V/v điều chỉnh chỉ tiêu kê hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư năm 2023
Lượt xem: 99
Tải về 3
590/BC-UBND 15/09/2023 BC Kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Kỳ báo cáo 9 tháng năm 2023
Lượt xem: 57
Tải về 0
131/BC-UBND 11/09/2023 BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quý I năm 2023; phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2023
Lượt xem: 45
Tải về 1
204/BC-UBND 11/09/2023 BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 53
Tải về 0
260/BC-UBND 11/09/2023 BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2023
Lượt xem: 58
Tải về 1
283/BC-UBND 11/09/2023 BC Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Lượt xem: 57
Tải về 0
123456789