Tổng số: 100
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
337/BC-UBND 13/06/2024 BC Tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện Bát Xát 6 tháng đầu năm 2024
Lượt xem: 12
Tải về 0
315/BC-UBND 13/06/2024 BC Kết quả thực hiện Đề án 14-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025” 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện Bát Xát
Lượt xem: 14
Tải về 0
271/BC-UBND 13/06/2024 BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2024
Lượt xem: 11
Tải về 0
256/BC-UBND 13/06/2024 BC kết quả thực hiện các Nghị quyết của UBTVQH, HĐND tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bát Xát, giai đoạn 2019 -2023
Lượt xem: 13
Tải về 0
258/BC-UBND 13/06/2024 BC kết quả sản xuất nông lâm nghiệp Quý II phương hướng nhiệm vụ Quý III năm 2024 huyện Bát Xát
Lượt xem: 11
Tải về 0
314/BC-UBND 10/06/2024 BC Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Lượt xem: 9
Tải về 3
300/BC-UBND 10/06/2024 BC Kết quả thực hiện công tác Dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Lượt xem: 6
Tải về 1
290/BC-UBND 10/06/2024 BC Kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về 1
545/UBND-BBT 12/04/2024 V/v đôn đốc duy trì vận hành hoạt động và cung cấp thông tin trên cổng TTĐT huyện Bát Xát và các cổng thành phần UBND các xã, thị trấn
Lượt xem: 61
Tải về 0
86/BC-UBND 21/02/2024 BC Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2024
Lượt xem: 50
Tải về 1
12345678910