BC Về việc Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 725/BC-UBND
Ngày ban hành 28/11/2023
Ngày hiệu lực 28/11/2023
Trích yếu nội dung BC Về việc Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm 725-bc_tinh_hinh_kt-xh_thang_1120220231122035252269_signed.pdf
725-tong_hop_tbkl_thang_11_231122120231122035335301_signed.pdf
Văn bản mới