BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 593/BC-UBND
Ngày ban hành 18/10/2023
Ngày hiệu lực 18/10/2023
Trích yếu nội dung BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm 593-bao_cao_ktxh_9_thang_nam_2023-20230918074655559_signed.pdf
Văn bản mới