BC xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Bát Xát năm 2024
Số ký hiệu văn bản 521/BC-UBND
Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực 11/09/2023
Trích yếu nội dung BC xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Bát Xát năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm 521-bao_cao_ktxh_6_thang_nam_2023_20230815042057680_signed.pdf
521-bieu_xay_dung_khtx_2024_23081420230815042102524_signed.pdf
Văn bản mới