Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024
Số ký hiệu văn bản 05/CT-UBND
Ngày ban hành 06/09/2023
Ngày hiệu lực 06/09/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Bàn Thanh Thảo
Tài liệu đính kèm 05-chi_thi_thuc_hien_nhiem_vu_tro20230906022244423_signed.pdf
Văn bản mới