Về việc công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành; 10 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu văn bản 693/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/03/2023
Ngày hiệu lực 30/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành; 10 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm 693-tinh_dm_linh_vuc_tai_nguyen_nu20230329051432487_signed_20230329052628145-1-.pdf
Văn bản mới