công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh quản lý nhà ở liên quan đến việc bãi bỏ thành phần hồ sơ về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 692/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/03/2023
Ngày hiệu lực 30/03/2023
Trích yếu nội dung công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh quản lý nhà ở liên quan đến việc bãi bỏ thành phần hồ sơ về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 692_dt_qd_cong_bo_dm_05_tthc_sua_220230329051250096_signed_20230330082833320.pdf
Văn bản mới