Lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống người Giáy Quang Kim

BXĐT- Để khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số tiến tới phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn. UBND xã Quang Kim đã phối hợp với các phòng, ban của huyện tổ chức 2 lớp lưu truyền, phổ biến di sản văn hóa phi vật thể, Nghi lễ Then dân tộc Giáy trên địa bàn xã.

anh tin bai

 Quang cảnh lớp truyền dạy

 Các lớp học đã thu hút 90 người là Nhân dân cộng đồng dân tộc Giáy, những người có mong muốn được phổ biến, tiếp thu hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc Giáy trên địa bàn xã trên địa bàn xã. Tại lớp học bà con trong xã được Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Phổ và các nghệ nhân có nhiều kinh ngiệm truyền dạy, trao truyền di sản văn hóa; phổ biến hình thức sinh hoạt văn hoá truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng những người kế cận. Tuyên truyền nét đẹp trong sinh hoạt văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc Giáy trên địa bàn xã đặc biệt là nghi lễ then. 

anh tin bai

 Nhân dân tham gia lớp truyền dạy

 Nghi lễ then là một nghi lễ dân gian, một tập quán xã hội, một sinh hoạt văn hóa không chỉ mang tính gia đình mà đó còn là hoạt động chung của cả cộng đồng với nhiều hoạt động khác nhau và mang giá trị lịch sử và khoa học. Nghi lễ then đáp ứng nhu cầu về sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của các cộng đồng với các vị thần linh, là buổi giao lưu, trao đổi tâm tư, tình cảm, chia sẻ kinh nghiệm, giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống đời thường. Nghi lễ then có rất nhiều loại hình khác nhau như: then giải hạn, then gọi hồn, then cầu tự, then thêm lương, then bắc cầu, then bói, then quét nhà,…. Do đó, việc tuyên truyền để người dân giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc là rất cần thiết. 

anh tin bai

 Các nghệ nhân thực hành truyền dạy các nghi thức then

 Thông qua hoạt động nhằm đạo tạo, bồi dưỡng những người kế cận; tôn vinh tài năng sáng tạo, công lao giữ gìn, thực hành truyền dạy giá trị, kỹ năng, bí quyết của văn hoá, tập quán tín ngưỡng dân gian của Giáy xã Quang Kim nói riêng và cộng đồng người Giáy trên địa bàn huyện Bát Xát nói chung. Đồng thời thực hiện có hiệu quả Dự án 6 “Bảo tồn, phát Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 của UBND huyện Bát Xát.

Quang Phấn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 875
  • Trong tuần: 875
  • Tất cả: 1,443,032
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 875
  • Trong tuần: 875
  • Tất cả: 1,443,032