Nhân dân thôn Dền Thàng 3 chung tay xây dựng NTM

Hưởng ứng chương trình thi đua hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của BCĐ xây dựng NTM xã Dền Thàng. Chi bộ và Ban phát triển thôn Dền Thàng 3 xã Dền Thàng đã tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng và nhà nước về xây dựng NTM, các nội dung, việc làm cụ thể liên quan đến xây dựng NTM đến người dân. Qua đó thôn tổ chức lấy ý kiến rộng rải trong nhân dân thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt của các Đoàn thể … Qua triển khai thực hiện, Dền Thàng 3  đã vận động được nhân dân trong thôn tham gia ủng hộ, đóng góp 456 công lao động làm đường giao thông liên thôn, hiến trên 6.900 m2  đất làm đường. Tổng giá trị cả tiền mặt, công lao động và hiến đất quy ra tiền đạt trên 210  triệu đồng. Bên cạnh đó công tác vệ sinh môi trường nông thôn cũng được nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực. Đến nay đã vận động nhân dân làm được 64 nhà vệ sinh, làm 52 chuồng trại nuôi nhốt gia súc,  chỉnh trang được 14 nhà...v..v.. Qua đó góp phần tạo diện mạo mới cho nông thôn, đời sông vật chất tinh thân của người dân được nâng lên, tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 671
  • Trong tuần: 7,138
  • Tất cả: 1,594,233
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 671
  • Trong tuần: 7,138
  • Tất cả: 1,594,234