Bát Xát ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng nông thôn mới huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030” năm 2016.

     Huyện Bát Xát vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “ Xây dựng nông thôn mới huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện Bát Xát năm 2016.

     Theo đó năm 2016 huyện Bát Xát phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 5 xã, các xã còn lại mỗi xã phấn đấu hoàn thành ít nhất 3 tiêu chí, đưa tổng số tiêu chí đạt trên địa bàn huyện lên 241 lượt tiêu trí (tăng 70 tiêu chí so với năm 2015).  Huyện phấn đấu năm 2016 sẽ cải tạo nâng cấp và cứng hóa 81,5 km đường giao thông, phấn đấu 3 xã  là Bản Xèo, Trung Lèng Hồ và Ngải Thầu hoàn thành tiêu chí giao thông. Xây mới,  nâng cấp 21 công trình thủy lợi, đầu tư xây mới 1 nhà văn hóa xã, nâng cấp và làm mới 37 nhà văn hóa thôn, hoàn thành 12 trường học đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu có thêm 7 xã đạt tiêu  chí Điện, 2 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, 9 xã hoàn thành tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất, 8 xã thành thành tiêu chí giáo dục, 5 xã hoàn thành tiêu chí y tế, 4 xã hoàn thành tiêu chí môi trường, 12 xã hoàn thành tiêu chí hệ thống chính trị xã hội và 6 xã hoàn thành tiêu chí an ninh trật tự xã hội.

     Để hoàn thành mục tiêu trên huyện Bát Xát đã đề ra các giải pháp đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về chủ trương, chính sách, mục tiêu của chương trình tới mọi tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên từng địa bàn, thôn xóm; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc xây dựng nông thôn mới. Quan tâm đào tạo tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới và mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, nhằm nâng cao trình độ nguồn nhân lực ở địa phương. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị, xã hội ở nông thôn, thực hiện tốt việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt huy động sức dân tham gia đóng góp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên cơ sở tự nguyện bằng những việc làm cụ thể, thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình đạt mục tiêu đề ra.

Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 97
  • Trong tuần: 10,790
  • Tất cả: 1,612,307
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 97
  • Trong tuần: 10,790
  • Tất cả: 1,612,307