Thường trực Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện làm việc với ngành Nông – Lâm nghiệp và Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Bát Xát.

     Cùng làm việc với các ngành có các đồng chí Lý Thị Ngọc Hoa – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Trí Thức, Ủy viên BTV- Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên BTV – Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, và lãnh đạo các phòng ban có liên quan. Tại buổi làm việc Thường trực Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện đã nghe các Phòng, ban thuộc ngành nông – lâm nghiệp nghiệp huyện Bát Xát và Văn phòng điều phối chương trình XDNTM của huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2015.

emoticon
                                       Đ/c Giàng Thị Dung - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì tại buổi làm việc                                      
 

     Đối với chương trình XDNTM:  Trong 8 tháng đầu năm Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện đã ban hành 160 văn bản chỉ đạo, điều hành để thực hiện chương trình quốc gia về XDNTM, giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện các tiêu chí XDNTM năm 2015 cho các xã. Ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2015. Chỉ đạo các xã, các cơ quan ban ngành của huyện thực hiện tốt công tác thẩm định các tiêu chí nông thôn mới các xã năm 2014 và tổ chức giao kế hoạch năm 2015. Chỉ đạo xã Cốc San tổ chức thành công Lễ đón nhận Danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới; phân khai nguồn vốn Trái phiếu chính phủ thực hiện XDNTM và các nguồn vốn lồng ghép để các xã có căn cứ thực hiện các nội dung XDNTM. Đẩy mạnh công tác phối hợp hoạt động giữa các tổ công tác của tỉnh, huyện và xã trong triển khai xây dựng nông thôn mới; tăng cường xuống cơ sở kiểm tra đôn đốc các xã triển khai công tác xây dựng nông thôn mới đặc biệt đối với 2 xã Bản Vược và và Bản Qua phấn đấu hoàn thành năm 2015, định hướng, bàn biện pháp, giải pháp, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ XDNTM, đẩy nhanh tiến độ sản xuất nông, lâm nghiệp, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, chỉnh trang nhà ở, làm nhà vệ sinh và xây dựng kết cấu hạ tầng tại các xã.

     Trong 8 tháng đầu năm đã tổ chức được 494 hội nghị, tập huấn, họp thôn tuyên truyền với 27.782 lượt người tham gia; cắt dán 296 băng zôn, khẩu hiệu; Đài tuyền thanh, truyền hình huyện đã tuyên truyền được 890 tin bài, 85 chương trình phát thanh, truyền hình, 74 chuyên mục XDNTM ..., các xã trên địa bàn huyện đã bê tông xi măng, nhựa hóa và giải cấp phối mặt đường hoàn thành được 29,98 km đường giao thông nông thôn. Nhân dân các xã đã xây dựng mới nhà ở được 95 nhà; chỉnh trang: 125 nhà); xây mới nhà vệ sinh: 3.617 nhà, đạt 66,7%KH; xây dựng 610 chuồng trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh; đào được 1.262 hố rác. Mô hình nhà sạch vườn đẹp, thực hiện 8 mô hình đạt 120% KH, vệ sinh đường ngõ xóm duy trì 44 km, vệ sinh đường trục thôn được 100 km…

      Đối với 2 xã Bản Qua và Bản Vược: dự kiến hoàn thành trong năm 2015: Qua kết quả đánh giá sơ bộ đến thời điểm hiện tại xã Bản Vược đã hoàn thành 17/19 tiêu chí, đối với 02 tiêu chí chưa đạt (Tiêu chí số 6; số 18) đã hoàn thành ở mức 90% so với quy định; xã Bản Qua hoàn thành 15/19 tiêu chí, đối với 04 tiêu chí chưa đạt (tiêu chí số 6, số 17,18,19) đã hoàn thành ở mức 85% và đang tập trung nguồn lực phấn đấu hoàn thành tiêu chí nông thôn mới 02 xã Bản Qua, Bản Vược trong năm 2015.

     Nhìn chung Chương trình xây dựng nông thôn mới trong 8 tháng đầu năm đã có nhiều chuyển biến tích cực, Ban chỉ đạo XDNTM các xã, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội đã tích cực chủ động triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập được chuyển dịch mạnh; cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao được mở rộng; ngành nghề nông thôn càng phát triển; môi trường nông thôn đang dần thay đổi, nhận thức về xây dựng nông thôn mới của các tầng lớp nhân dân ngày được nâng lên, đời sống nhân dân khu vực nông thôn đã được cải thiện rõ nét.

emoticon  
                           Đ/c: Vũ Văn Thắng – TP. NN&PTNT báo cáo tình hình công tác 8 tháng đầu năm                              

     Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm của ngành nông lâm nghiệp: Đã thường xuyên họp giao ban, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong khối nông lâm nghiệp để chỉ đạo sản xuất; tham mưu cho UBND huyện ban hành các kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất nông lâm nghiệp, như kế hoạch sản xuất vụ đông, kế hoạch tái cơ cấu ngành chăn nuôi, kế hoạch kiểm tra các cơ sở chăn nuôi...

     Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, kiểm tra thực hiện chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, bố trí sắp xếp dân cư và sử dụng kinh phí các chương trình, dự án nông nghiệp đúng mục đích. Trong 8 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực trên địa bàn huyện đạt 8.007 ha, đạt 100,86% so KH. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 16.987,74 tấn đạt 42% so KH cả năm (tổng sản lượng thóc đạt 6.665,6 tấn đạt 28,7% KH; tổng sản lượng ngô đạt 10.322,14 tấn đạt 60% so KH). Trong đó Cây lúa xuân: Diện tích 1.156,7 ha, đạt 100,5%KH (lúa lai 445,21 ha, chất lượng cao 657,66 ha, lúa giống 32,5 ha, lúa khác 21,36 ha), năng suất đạt 57,55 tạ/ha, sản lượng đạt 6.665,6 tấn, đạt 99,6% so KH.

      Lúa mùa tổng diện tích cấy 3.545 ha đạt 100% so KH; Diện tích ngô đã trồng 4.305,3 ha, đạt 96% KH năm; Cây chè: diện tích cho thu hoạch ổn định 104,2 ha, sản lượng chè búp tươi thu hoạch được 729,9 tấn; Cây chuối mô: Đến nay nhân dân đã trồng được 111 ha, đạt 370%KH; cây đao riềng 304,2 ha, đạt 92,2%KH. Cây dược liệu: Sa nhân tím trồng mới 16,9ha, đạt 37%KH; cây Đương quy 10 ha, Suyên khung 100 ha đạt 100%KH; quế 5 ha và thảo quả khoảng 2.606 ha.

     Tổng diện tích cây vụ đông thực hiện được 1.640 ha, đạt 101,36 % KH. Tổng thu đạt 83,92 tỷ đồng, tổng thu trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 51,17 triệu đồng/ha.

     Về chăn nuôi: tổng đàn gia súc (thời điểm thống kê 01/4/2015): 454.190 con, trong đó trâu 20.165 con đạt 96,5 % KH, đàn bò 1.409 con đạt 104 % KH, đàn ngựa 1.918 đạt 79,9% KH, đàn lợn 77.922 con đạt 86,6% KH, đàn dê 4.717 con tăng 1372 con so với cùng kỳ, đàn gia cầm 348.059 con đạt 86,07 % KH.

     Diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có 280,53 ha, trong đó diện tích nuôi thâm canh và bán thâm canh trên 185ha, diện tích nuôi cá nước lạnh là 1,88 ha hiện nay nhân dân đã thả xong 7,8 triệu con cá giống các loại.

     Ban quản lý rừng phòng hộ đã chỉ đạo các cơ sở ươm giống cây trồng trên địa bàn huyện, đã gieo ươm được 2,47 triệu cây giống các loại (100.000 cây mỡ; sơn tra 820.000 cây; Thông 300.000 cây; Xoan ta 700.000 cây; Quế 550.000 cây; 400 kg hạt trẩu), nhìn chung các cây con đều sinh trưởng, phát triển tốt hiện tại đang tiến hành cho xuất vườn đã đáp ứng một phần giống phục vụ công tác trồng rừng của huyện.

     Lập hồ sơ thiết kế trồng rừng được 1.125/1.100 đạt 102 %KH. Trồng rừng mới 412 ha, đạt 35,8% KH giao.

    Về khuyến nông: Đã phối hợp với các ngành của sở NN&PTNT thực hiện tốt các mô hình để chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân như: mô hình lúa bản địa 4ha tại xã Mường Vi, mô hình lúa CT16 quy mô 1 ha tại Quang Kim, mô hình lúa TH3 – 7 1ha tại Quang Kim, mô hình ngô NK 66: 0,5ha tại A Lù, mô hình ngô LVN 146, 885: 0,5ha tại Bản Xèo, mô hình ngô LVN 092, 5885: 0,5 ha tại Mường Vi, mô hình ngô lai DK 8868: 0,2ha tại Bản Qua... các mô hình đều đảm bảo đúng khung thời vụ, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt ít sâu bệnh, hiện tại đang tiến hành thu hoạch và đánh giá một số mô hình lúa.

emoticon
                     Đ/c Nguyễn Trí Thức - UV BTV, Phó chủ tịch UBND huyện trả lời kiến nghị của Đại biểu                      

     Tại buổi làm việc các phòng, ban thuộc ngành nông lâm nghiệp, đã có ý với Thường trực huyện ủy, UBND và các phòng, Ban chuyên môn của huyện của huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, những kết quả, kinh nghiệm đạt được cũng như những hạn chế, vướng mắc để xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực huyện ủy, UBND huyện và các phòng ban liên quan. Trong đó về chương trình XDNTM văn phòng điều phối của huyện đề nghị tỉnh và huyện xem xét sớm ưu tiên vốn cho các xã XDNTM. Kiểm kê chính xác diện tích rừng để xác định rõ chủ sở hữu, về công tác kiểm kê rừng; tiếp tục hỗ trợ cho nhân dân trồng dặm chè, bố trí đủ biên chế cho Phòng nông nghiệp & phát triển nông thôn, Ban quản lý rừng phòng hộ; trang sắm thiết bị văn phòng, tủ bảo quản thuốc thú y cho 3 xã còn lại chưa có tủ bảo quản…

     Tại buổi làm việc các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND và các ngành liên quan đã trả lời kiến nghị của các phòng, ban và làm rõ thêm những chính sách hỗ trợ của nhà nước trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, chính sách tinh giảm biên chế của Chính phủ và của tỉnh nên các cơ quan phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao để điều động, phân công nhiệm vụ cho phù hợp…

     Kết luận buổi làm việc đồng chí Giàng Thị Dung, Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy Bát Xát đã đánh giá cao về kết quả buổi làm việc, các ý kiến của đại biểu đều nêu cao tinh thần trách nhiệm với lĩnh vực, phạm vi ngành mình quả lý… Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Căn cứ vào điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương, Đảng bộ huyện luôn xác định: Nông nghiệp là mặt trận hàng đầu trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chính vì vậy các phòng ban chuyên môn phải tham mưu cho huyện quy hoạch các vùng sản xuất rõ ràng, như vùng sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao:

     Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã chỉ đạo ngành chuyên môn nghiên cứu thực hiện các mô hình sản xuất chuyên canh vùng sản xuất lúa chất lượng cao ở vùng thấp, trồng cây ăn quả ôn đới tập trung mang tính chuyên canh theo vùng, như vùng cây lê tai nung ở xã Nậm Pung, Y tý, vùng chăn nuôi đại gia súc ở Dền Thàng, Sảng Ma Sáo, gia cầm ở Ngải Thầu, phát huy thế mạnh vùng trồng cây dược liệu cây sa nhân tím ở Phìn Ngan; thảo quả, xuyên khung, ở các xã vùng cao … đánh giá đúng các mô hình đã đầu tư hiệu quả để nhân ra diện rộng, mang lại thu nhập cho người dân. Trong xây nông thôn mới, nhất là ở hai xã đăng ký hoàn thành trong năm 2015 cần tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện tiêu chí môi trường. Đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành Nông - lâm nghiệp, thủy sản, công tác tổ chức cán bộ đúng theo theo sự chỉ đạo của Thường trực huyện ủy, UBND và các Phòng, Ban chuyên môn đã có ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc; chú ý triển khai tốt kế hoạch trồng rừng, trồng chè, đảm bảo cung ứng giống cây trồng vụ đông, đảm bảo chất chất lượng giống các loại cây trồng cho nhân dân, làm tốt công phòng chống thiên tai trong mùa khô xắp tới…

Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 296
  • Trong tuần: 3,738
  • Tất cả: 1,605,255
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 296
  • Trong tuần: 3,738
  • Tất cả: 1,605,255