UBND tỉnh Lào Cai triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo

     Đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững của tỉnh; các huyện, thành phố họp tại 9 điểm cầu trực tuyến. Tại điểm cầu Bát Xát có đồng chí Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch UBND huyện, cùng các phòng ban chuyên môn của huyện Bát Xát.

     Trong quý I/2016, UBND tỉnh đã phát động các nhiệm vụ trọng tâm gắn với phong trào thi đua “Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn sau đầu tư; xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc; cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn và giữ gìn an ninh trật tự nông thôn. Qua đó toàn tỉnh đã làm mới được gần 1.000 nhà tiêu hợp vệ sinh, hơn 1.300 chuồng trại gia súc, gia cầm, tổ chức 1.465 buổi vệ sinh đường ngõ xóm.… UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015; xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai Đề án giảm nghèo bền vững cho các sở, ngành có liên quan. Các chính sách về y tế, giáo dục, hỗ trợ vốn vay, nhà ở cho hộ nghèo tiếp tục được quan tâm.

     Đối với huyện Bát Xát, ngay từ những ngày đầu năm, BCĐ nông thôn mới và giảm nghèo bền vững của huyện đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nội dung để nâng cao hiệu quả, chất lượng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM. Kiện toàn ban chỉ đạo từ huyện đến xã, ban hành các văn bản chỉ đạo các xã và xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm; phát động phong trào thi đua trên toàn huyện, tạo khí thế sôi nổi thực hiện chương trình xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền về xây dựng NTM được triển khai quyết liệt với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, qua tuyên truyền vận động, trong quý 1 đã vận động ủng hộ được 3 tấn xi măng, nhân dân hiến 3.591 m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Toàn huyện đã triển khai thực hiện được 10,58km đường giao thông nông thôn, trong đó 1,76 km bê tông xi măng, 8,82 km rải cấp phối. Trong quý đã ứng 106 tấn xi măng cho các xã để làm đường giao thông, bà con Nhân dân tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.

     Tại hội nghị huyện Bát Xát đã có một số đề xuất kiến nghị với tỉnh đó là: Tỉnh cần sớm phân bổ nguồn ngân sách cho xây dựng nông thôn mới; trong làm đường giao thông nông thôn, nguồn vốn đến đâu, nên làm đến đó tránh tình trạng nợ đọng các doanh nghiệp…

     Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch UBND đánh giá cao kết quả các ngành, địa phương đã thực hiện được trong quý I/2016. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, trong quý II, nhiệm vụ quan trọng nhất là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đồng thời, quan tâm nhiều hơn đến vệ sinh môi trường nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; ổn định an ninh, trật tự nông thôn.

Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 718
  • Trong tuần: 6,100
  • Tất cả: 1,697,712
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 718
  • Trong tuần: 6,100
  • Tất cả: 1,697,712