ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI HAI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI HAI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI
Xem chi tiết tại đây:Tuyen truyen ket qua hoi nghi lan thu12banchaphanhtrunguongdangkhoaXI.pdf

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1