Điểm sáng vùng biên

BXĐT- Trong những năm qua, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo nhiều thôn, bản và đời sống người dân từng bước được nâng lên. Đóng góp vào thành quả đó có vai trò hết sức quan trọng của Tổ tuyên vận thôn bản. 

Vệ sinh đường làng, ngõ xóm

Hiện nay huyện Bát Xát có 21 ban Tuyên vận xã, thị trấn; 182 tổ Tuyên vận thôn, tổ dân phố. Những năm qua, Ban Tuyên vận xã, tổ Tuyên vận thôn, tổ dân phố ở Bát Xát đã phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Tập trung chủ yếu vào các mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới, phản ánh các thông tin thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh; tình hình phòng, chống thiên tai, công tác giám sát, kiểm tra trật tự an toàn xã hội... Hiệu quả thực tế đã góp phần quan trọng trong vận động quần chúng nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đặc biệt là với chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Tùng Chỉn 2, xã Trịnh Tường là thôn có 100% là người dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó trên 90% là đồng bào người Dao đỏ; toàn thôn có 82 hộ với 361 khẩu. Những năm trước đây cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi đây vô cùng khó khăn, nhất là sau cơn lũ lịch sử vào năm 2008 đã phá hủy gần một nửa diện tích đất nông nghiệp trong thôn. Tuy nhiên, bằng sự vào cuộc quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung sức đồng lòng của Nhân dânl. Đặc biệt năm 2013 khi mô hình Tổ tuyên vận thôn bản được hình thành và đi vào hoạt động mà giờ đây người dân thôn Tùng Chỉn 2 đã có cuộc sống no đủ, diện mạo nông thôn vùng cao đổi thay từng ngày. 

Tổ Tuyên vận thôn Tùng Chỉn 2 có 3 thành viên, do Bí thư chi bộ thôn là tổ trưởng. Ngay từ khi mới thành lập, bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, các thành viên của Tổ ai nấy đều trăn trở và gương mẫu đi đầu trong các phong trào của thôn, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, từ việc kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nội thôn đến giải quyết bài toán thu nhập cho người dân. 

Với quan điểm người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, Chi bộ, tổ Tuyên vận thôn đã tổ chức nhiều cuộc họp để tuyên truyền cho bà con Nhân dân hiểu được trách nhiệm của mình, cũng như những lợi ích lâu dài khi quê hương đổi mới. Cùng với việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, vai trò của người có uy tín trong cộng đồng cũng đã được phát huy tối đa, từ đó có những tác động tích cực đến suy nghĩ và hành động trong mỗi người dân. Các hoạt động tuyên truyền được tổ Tuyên vận lồng ghép trong những buổi họp thôn, tranh thủ thời gian đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động. Mưa dầm thấm lâu, khi người dân hiểu đúng, hiểu sâu về Chương trình xây dựng nông thôn mới ai nấy đều đồng thuận cùng chung tay thực hiện. 

Chị Tẩn Ú Mẩy - Thôn Tùng Chỉn 2, xã Trịnh Tường phấn khởi chia sẻ: “ Được tổ Tuyên vận đến tuyên truyền, vận động gia đình tôi đã cố gắng lao động sản xuất phát triển kinh tế; cùng bà con trong thôn đổ bê tông đường giao thông, chỉnh trang nhà ở, về sinh đường làng ngõ xóm. Cuộc sống gia đình tôi đã khá hơn trước rất nhiều”.

Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, đến nay Tùng Chỉn 2 đã bê tông hóa trên 6 km đường giao thông. Nhân dân đóng góp ngày công, ủng hộ vật liệu cát, sỏi cứng hóa 3.236m đường trục thôn, trên 4 km đường ngõ xóm và đổ gần 300m rãnh thoát nước. Những con đường đất, nhỏ hẹp, thường lầy lội vào mùa mưa trước đây, giờ đã được thay bằng những con đường bê tông kiên cố, bà con trong thôn ai nấy đều vui mừng, phấn khởi; công tác vệ sinh môi trường nông thôn cũng được đặc biệt quan tâm. Song song với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, Tùng Chỉn 2 còn vận động Nhân dân tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Những diện tích trồng ngô, sắn kém hiệu quả giờ được thay thế bằng 7,5 ha chuối mô và 38ha cây quế. Nhờ phát triển sản xuất mà thu nhập bình quân của người dân trong thôn được nâng lên; đến nay toàn thôn chỉ còn 34 hộ nghèo, 36 hộ cận nghèo, trong thôn không còn nhà tạm, nhà dột nát. Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được quan tâm thực hiện; nhiều hủ tục lạc hậu trong việc cưới, tang, lễ hội, tín ngưỡng, sinh hoạt của người dân đã từng bước được thay đổi theo hướng tích cực.

Anh Tẩn Chỉn Lù - Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ Tuyên vận thôn Tùng Chỉn 2, xã Trịnh Tường cho biết: “ Lúc đầu chưa có tổ Tuyên vận thôn Nhân dân rất khó khăn, không hiểu biết. Sau  khi được thành lập đến nay, tổ Tuyên vận thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới. Qua tuyên truyền bà con đã rất đồng tình ủng hộ và nhiệt tình tham gia các phong trào như:bê tông đường giao thông, vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà ở.... Do đó đến nay người dân trong thôn đều có cuộc sống ổn định, kinh tế ngày một phát triển, bà con cũng đã nắm được chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhà nào cũng có nhà vệ sinh hợp vệ sinh, nhà cửa khang trang”.

Thành viên tổ Tuyên vận tuyên truyền đến từng hộ dân

Có thể nhận thấy tổ Tuyên vận thôn không chỉ phát huy vai trò trách nhiện trong công tác tuyên truyền, vận động mà còn giúp cấp ủy, chi bộ trong công tác lãnh đạo, điều hành toàn bộ công tác tư tưởng, dân vận của Đảng ở cơ sở. Bảo đảm kết hợp chặt chẽ các khâu tuyên truyền và cổ động, gắn với công tác dân vận, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Quan trọng nhất, nhờ tổ Tuyên vận mà cấp ủy chính quyền địa phương và Chi bộ thôn điều hành được tất cả các lực lượng trong hệ thống, nhất là các lực lượng tuyên truyền miệng trên mọi lĩnh vực theo quy chế chặt chẽ, thống nhất và thường xuyên, liên tục. Chính vì vậy đã tạo sự thống nhất trong quá trình tuyên truyền, vận động Nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên tổ Tuyên vận thường xuyên lấy động viên, khích lệ là chính để nhận lại sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Hoạt động thường xuyên, nền nếp của tổ Tuyên vận đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tầng lớp Nhân dân. Rõ nhất là trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình Dân vận khéo đã được ra đời có tính điển hình và đạt hiệu quả tích cực. Nhờ có tổ Tuyên vận, đội ngũ cán bộ cơ sở đã có sự trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt, đặc biệt là khả năng thuyết trình vấn đề, tính linh hoạt, sáng tạo và phương pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân. 

Đánh giá về hoạt động của tổ Tuyên vận các thôn trên địa bàn xã, đồng chí Sần Thó Suy - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên vận xã Trịnh Tường khẳng định: “Tổ tuyên thôn Tùng Chỉn 2 là một trong những tổ hoạt động có hiệu quả nhất của xã Trịnh Tường. Sau khi tiếp thu nội dung tuyên truyền tại Hội nghị Tuyên vận của xã, tổ đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động, đặc biệt là về công tác xây dựng nông thôn mới. Từ hoạt động hiệu quả của tổ Tuyên vận thôn mà cuộc sống của người dân đã được nâng lên rất nhiều. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của thành viên các tổ Tuyên vận thôn. Họ không những nhiệt tình trong công tác tuyên truyền, vận động mà còn gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới để Nhân dân trong thôn, trong xã học tập làm theo từ đó mà các phong trào thi đua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Qua đó, góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã”.

Qua thực tiễn cho thấy, tổ Tuyên vận thôn Tùng Chỉn 2, xã Trịnh Tường nói riêng và các tổ Tuyên vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bát Xát nói chung đã đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của công tác Tuyên vận trong tình hình mới. Hoạt động của tổ Tuyên vận đã làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân vào các phong trào thi đua của địa phương. Từ đó đã nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng ở cơ sở; đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận cao giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

 
Quang Phấn - Trung tâm Văn hóa, TT-TT Bát Xát

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 258
  • Trong tuần: 7 204
  • Tất cả: 1197524
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 258
  • Trong tuần: 7 204
  • Tất cả: 1197524