Triển khai thực hiện Bảo tồn lễ hội Cầu mùa Khu già già của người Hà Nhì huyện Bát Xát

BXĐT- Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. Phòng Văn hóa và thông tin huyện Bát Xát đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Bảo tồn lễ hội cầu mùa Khu già già của người Hà Nhì huyện Bát Xát tại các xã: Y Tý, Trịnh Tường, Nậm Pung.

 Một số hình ảnh của buổi tập huấn tại thôn Kin Chu Phìn 1, xã Nậm Pung

 anh tin bai

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 Theo đó, nội dung các hoạt động bao gồm: Xây dựng đề cương nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; mời chuyên gia thực hiện nhiệm vụ theo đề cương nghiên cứu. Khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin tại các địa phương thuộc địa bàn nghiên cứu. Viết báo cáo kết quả nghiên cứu theo đề cương được duyệt, đồng thời đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy các lễ hội, hội và nghi lễ truyền thống các dân tộc phục vụ du lịch. Tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy phương pháp, kỹ năng bảo tồn lễ hội truyền thống. Sản xuất phim tài liệu phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền, giới thiệu lễ hội truyền thống các dân tộc;...

anh tin bai

 Lãnh đạo Phòng Văn hóa và thông tin huyện chụp ảnh lưu niệm với đồng bào người Hà Nhì, xã Nậm Pung trong buổi tập huấn

 Thông qua các hoạt động nhằm bảo tồn các di sản văn hóa, tôn vinh và kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn, gìn giữ giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc; gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn. Tăng cường sự đầu tư của Nhà nước, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức mạnh của toàn xã hội trong công tác bảo tồn, quản lý và khai thác để phát huy các giá trị của di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Quang Phấn, Trung tâm Văn hóa, TT-TT Bát Xát

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 90
  • Hôm nay: 842
  • Trong tuần: 842
  • Tất cả: 1,442,999
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 90
  • Hôm nay: 842
  • Trong tuần: 842
  • Tất cả: 1,442,999