Danh sách cán bộ phụ trách E-mail công vụ của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn huyện Bát Xát
 Họ Và Tên  Năm Sinh  Phòng ban  Số điện thoại  Địa chỉ Email
 Nguyễn Hồng Công  1983  VP. UBND huyện  01696.148.285
0203.883.007
 contact-batxat@laocai.gov.vn
 Lý Thị Phương   Văn hóa & Thông tin  01661.556.661
0203.883.043
phongvhtt-batxat@laocail.gov.vn
 Đỗ Thị Thư 1962 Tài Nguyên - MT 0949.850.878
0203.883.685
 phongtnmt-batxat@laocai.gov.vn
 Trần Huyền Trang 1991 Nội Vụ 0978.936.222
0203.883.017
phongnv-batxat@laocai.gov.vn
 Trần Thế Hoàng 1984 Lao động & Thương binh-XH 0989.863.934
0203.783.577
phongldtbxh-batxat@laocai.gov.vn
 Lý Minh Thắng 1964 Y Tế 0963.865.156 phongyt-batxat@laocai.gov.vn
 Nguyễn Tiến Hùng 1978 Giáo dục & Đào tạo 0988.772.978
0203.883.019
phonggddt-batxat@laocai.gov.vn 
 Hoàng Thúy Nghĩa 1980 Tư Pháp 0127.454.0372
0203.883.019
 phongtp-batxat@laocai.gov.vn
 Lý Thị Hương 1983 Dân Tộc 0203.783.988 phongdt-batxat@laocai.gov.vn
 Hoàng Thị Thủy 1987 Kinh tế - Hạ tầng 01686.132.567
0203.883.018
phongktht-batxat@laocai.gov.vn 
 Đào Thị Cẩm Tú 1990 Nông nghiệp & PTNT 0973.387.546
0203.883.016
pnongnghiepptnt-batxat@laocai.gov.vn 
 Nguyễn Thị Mai Giang  1992  Chi Cục Thống Kê 0977.638.830
0203.883.101
ccthongke-batxat@laocai.gov.vn 
 Vương Thị Kim Thúy 1984  Thanh Tra Huyện 0982.610.522
0203.883.067
thanhtra-batxat@laocai.gov.vn
 UBND các xã, thị trấn        
 Lê Thị Thu   Cốc San  01694.838.129
0203.742.127
ubcocsan-batxat@laocai.gov.vn
 Phạm Thị Kiều Linh   Tòng Sành 0986.432.877 ubtongsanh-batxat@laocai.gov.vn
 Phạm Thị Hà   Quang Kim 0987.164.298 ubquangkim-batxat@laocai.gov.vn 
 Hồ Thị Thu Hà   Phìn Ngan 0166.538.8512 ubphinngan-batxat@laocai.gov.vn
 Ngô Thị Thúy   Thị trấn Bát Xát 0986554938 ubthitran-batxat@laocai.gov.vn
 Hồ Thị Nga   Bản Qua 01674774658 ubbanqua-batxat@laocai.gov.vn
Đoàn Thị Ngọc Lan   Bản Vược 01253605165 ubbanvuoc-batxat@laocai.gov.vn
Trần Thị Yên   Mường Vi 0943312218 ubmuongvi-batxat@laocai.gov.vn
Đỗ Thị Thu Lan   Bản Xèo 09681147410 ubbanxeo-batxat@Laocai.gov.vn
Vương Thị Thủy   Pa Cheo 0989973857 ubpacheo-batxat@laocai.gov.vn
Lò A Mạnh   Mường Hum 0974410691 ubmuonghum-batxat@laocai.gov.vn
Nguyễn Bá Quý
Hoàng Thị Niềm
  Dền Thàng  0963091720
09852553451
ubdenthang-batxat@laocai.gov.vn
Chảo Láo Tả
N. T. The
  Nậm Pung 01653556445
01667448125
ubnampung-batxat@laocai.gov.vn
Vàng Thị Liên   Trung Lèng Hồ 0982738103
0203717068
ubtrunglengho-batxat@laocai.gov.vn
 Nguyễn Anh Tuấn   Sàng ma Sáo 0946973655 ubsangmasao-batxat@laocai.gov.vn
 Phạm Thị Biên   A Lù 0943565587 ubalu-batxat@laocai.gov.vn 
 Mẩy   Dền Sáng 01259698440 ubdensang-batxat@laocai.gov.vn
Phu Thó Tru   Y Tý 0915848711 ubyty-batxat@laocai.gov.vn
Lê Đình Vinh   Ngải Thầu 012382884479 ubngaithau-batxat@laocai.gov.vn
Cao Thị Thái   Nậm Chạc 01255097263 ubnamchac-batxat@laocai.gov.vn
Vũ Thị Linh   A Mú Sung  0167008955 ubamusung-batxat@laocai.gov.vn
Bùi Thị Sáu   Trịnh Tường 01675010130 ubtrinhtuong-batxat@laocai.gov.vn 
Lã Thị Yên   Cốc Mỳ 0983742441 ubcocmy-batxat@laocai.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 763
  • Trong tuần: 6,145
  • Tất cả: 1,697,757
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 763
  • Trong tuần: 6,145
  • Tất cả: 1,697,757