Hiệu quả bước đầu từ dự án hỗ trợ téc chứa nước sinh hoạt

BXĐT- Thực hiện dự án hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bát Xát đã được hỗ trợ téc chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Qua đó, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các hộ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

     Là một trong những hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Anh Tẩn Láo Lở , thôn Trung Chải, xã Phìn Ngan vui mừng, phấn khởi khi được hỗ trợ téc chưa nước sinh hoạt. Em chia sẻ, trước kia nhà cũng chỉ có một chiếc bể xi măng nhỏ dùng để chứa nước sinh hoạt. Vào mùa mưa, nước đục không đảm bảo vệ sinh, không có dụng cụ chứa, gia đình cần sử dụng nhiều lại không đủ. Giờ được hỗ trợ miễn phí 1 téc chứa nước dung tích 1.000 lít, gia đình em không còn phải lo thiếu nước.  

anh tin bai

Việc cấp téc nước góp phần giải quyết vấn đề về nước sạch sinh hoạt cho người dân vùng cao

    Thực hiện dự án hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ năm 2022 đến nay trên địa bàn xã Phìn ngan đã có 64 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ téc chứa nước sinh hoạt. Căn cứ vào nhu cầu và việc bình xét đối tượng xã đã tham mưu để huyện hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng. Chương trình này vừa giúp các hộ gia đình nghèo trang bị được dụng cụ chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, vừa góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng các bồn chứa nước tại các hộ gia đình được xã đặc biệt quan tâm, góp phần phát huy hiệu quả một cách bền vững. 

    Thực hiện Dự án 1, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, thì trên địa bàn huyện Bát Xát có 1.500 hộ dân cần cấp nước phân tán. Đây là những gia đình nhỏ lẻ, xa khu dân cư nên điểm cấp nước tập trung không cấp tới được. Bà con chủ yếu tự dẫn nước từ các khe, suối và dùng thùng, xô, chậu nhựa chứa nước tạm bợ. 

anh tin bai

Người dân phấn khởi khi được cấp téc nước

    Từ năm 2022 đến nay, Phòng Dân tộc huyện Bát Xát phối hợp với UBND các xã đã rà soát tiến hành cấp gần 800 bồn chứa nước sinh hoạt cho các hộ nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn, qua đó góp phần giúp các hộ nghèo DTTS trên địa bàn huyện Bát Xát được tiếp cận và sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, bảo đảm sức khỏe cho người dân.

     Có thể thấy, hỗ trợ nước sạch cho hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số là chính sách hết sức cần thiết, phù hợp với thực tế tại các địa phương. Nhờ triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt (Dự án 1, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), nhiều người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được tiếp cận với nguồn nước sạch, hợp vệ sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Lưu Liên - Trung tâm VH, TT-TT Bát Xát

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1