Nhiều mô hình hay, cách làm mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Bát Xát ​

    BXĐT- Bằng nhiều phương pháp, cách làm phù hợp với từng đơn vị, địa phương, sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Bát Xát đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 

anh tin bai

 

    Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, định hướng cụ thể từng nội dung, định kỳ thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, trên cơ sở đó, đề ra kế hoạch triển khai phù hợp với từng thời điểm. Chú trọng giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương tạo chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác như: Tăng cường tổ chức tiếp xúc đối thoại với nhân dân, tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình, chế độ chính sách,... Từ tháng 5/2021 đến hết quý 1/2023 toàn huyện tổ chức 229 cuộc tiếp xúc đối thoại, cấp xã 207 cuộc. Cấp huyện giải quyết 473 ý kiến, kiến nghị; cấp cơ sở giải quyết 905/909 ý kiến. 
 

anh tin bai

 

    Huyện chú trọng đưa việc xây dựng các mô hình học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cấp ủy các cấp. Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình học và làm theo Bác đã trở thành việc thường xuyên, nền nếp của các cấp ủy. Hiện nay, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay trong sản xuất nông nghiệp , xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, an ninh, quốc phòng,... tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo cảnh quan môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.

     Từ tháng 5 năm 2021 đến nay, toàn huyện đã triển khai thực hiện 311 mô hình ở cơ sở, có 22 mô hình cấp huyện nổi bật như: Mô hình nhận con nuôi của công an xã Trịnh Tường; mô hình đổi rác tái chế lấy khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 (A Mú Sung); mô hình xây dựng quỹ tiết kiệm (Thị trấn); mô hình dòng họ sùng không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống (Nậm Chạc); mô hình Lê tai nung (Nậm Pung); mô hình nuôi lợn đen bản địa (A Mú Sung); mô hình tắm lá thuốc người Dao đỏ (Phìn Ngan); mô hình xây dựng quỹ tiết kiệm (tổ 5 Thị trấn),... 
 

anh tin bai

 

    Mô hình tắm lá thuốc của người Dao đỏ thôn Sải Duần (Phìn Ngan) đem lại thu nhập ổn định cho người dân trong thôn

    Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đổi mới cả về nội dung, hình thức tổ chức, thông qua các phong trào thi đua, tổ chức các hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, tọa đàm, biểu dương, khen thưởng... Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có những cách làm cụ thể, thiết thực, như: Huyện đoàn Bát Xát tổ chức hoạt động trao đổi, tọa đàm tấm gương, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo các cơ sở đoàn, đoàn viên duy trì việc thực hiện viết “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Sổ vàng làm theo lời Bác”,...; 

    Trung tâm chính trị chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng gắn với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng...v..v...Trong 3 năm tổ chức 74 lớp cho 7.040 học viên. Đặc biệt, chỉ đạo đưa nội Chỉ thị 05-CT/TW, Quy định số 368-QĐ/TU của Tỉnh ủy, chuyên đề năm 2021, 2022 vào chương trình bồi dưỡng chính trị hè đảm bảo chất lượng hiệu quả. 

    Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc cơ sở hàng tháng sinh hoạt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương điển hình trong học tập và làm theo Bác tại Bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Chú trọng giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ, học sinh các cấp học trên địa bàn huyện.

    Trung tâm văn hóa, thể thao - truyền thông duy trì chuyên mục: “Nhân dân Bát Xát làm theo lời Bác”, với 857 tin, bài, phóng sự, 103 gương điển hình tiên tiến. Đài truyền thanh 21 xã, thị trấn thường xuyên thực hiện tuyên truyền, lan tỏa 207 mô hình mới, gương điển hình của địa phương. Trang fanpage từ huyện đến cơ sở đăng tải trên 500 bài viết về kết quả học và làm theo Bác, các mô hình, gương điển hình trên các lĩnh vực…v…v…
 

anh tin bai

 

    Ngoài ra, huyện còn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền thông qua việc tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình trong học tập, làm theo Bác và biên soạn sách “những tấm gương bình dị mà cao quý huyện Bát Xát”, đến nay Ban chỉ đạo đã lựa chọn và công nhận 37 tác phẩm, 04 tập thể đạt giải cuộc thi viết về những tấm gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    Có thể khẳng định, hiệu quả từ các phong trào, việc làm thiết thực trong việc học và làm theo Bác ở các địa phương, đơn vị trong huyện đã tác động và lan tỏa sâu rộng trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Việc học tập và làm theo Bác không còn là khẩu hiệu thuần túy mà đã thực sự trở thành việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện. Từ đó, góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước từ huyện đến cơ sở, kịp thời lan tỏa, nhân rộng các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác./.

Lưu Liên -Trung tâm VH, TT-TT Bát Xát

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 274
  • Trong tuần: 3,716
  • Tất cả: 1,605,233
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 274
  • Trong tuần: 3,716
  • Tất cả: 1,605,233