Tổ công tác của Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với huyện Bát Xát về triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

 

    Sáng 27/3, tại huyện Bát Xát, Tổ công tác của Đoàn giám sát do bà  Đỗ Thị Lan, Phó Chủ nhiệm ủy ban Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND huyện Bát Xát về triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia:: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

    Tham gia tổ công tác còn có đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, Đoàn đại biểu Quốc Hội chuyên trách tỉnh Tuyên Quang, Thành phố Hà Nội, Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai. Đại diện các Vụ: Xã hội, Kinh tế, Dân tộc của Văn phòng Quốc hội…

    Các đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Quang Bình,Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Hồng Sơn – Phó chủ tịch HĐND huyện Bát Xát đã tiếp và làm việc với đoàn.
 

anh tin bai

 

Quang cảnh buổi làm viêc

    Theo báo cáo của UBND huyện Bát Xát, tổng số vốn 3 chương trình MTQG giai đoạn đoạn 2021 – 2025 là 1.339 tỷ 299 triệu đồng. Trong đó 139 danh mục vốn đầu tư 3 CTMTQG là 1.028 tỷ 234 triệu đồng; 20 dự án vốn sự nghiệp là 311 tỷ 066 triệu đồng. 

    Tổng vốn giao năm 2022-2023 là 449.522 triệu đồng. UBND huyện đã phân công các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện cụ thể ban hành Quyết định giao danh mục đầu tư các công trình dự án thuộc các Chương trình MTQG, gắn việc giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư và chủ trì hướng dẫn thực hiện. 

    Giai đoạn 2022-2023, huyện đã giải ngân được 183.694/ 449.522 triệu đồng vốn các chương trình MTQG, trong đó vốn đầu tư 173.231/ 310.282 triệu đồng, Vốn sự nghiệp  10.463/  139.240 triệu đồng. 

 

anh tin bai

 

Đ/c Nguyễn Quang Bình, Phó bí thư, Chủ Tịch UBND huyện báo cáo

    Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện đã đưa ra một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong triển khai thực hiện 3 CTMTQG đó là: Nguồn vốn Chương trình MTQG năm 2022 phân bổ về cho huyện còn chậm; Một số văn bản hướng dẫn còn chưa kịp thời, còn mang tính chung chung, nhiều dự án thuộc Chương trình còn phải điều chỉnh kế hoạch nhiều lần..vv..

     Đối với các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, chủ yếu tập trung các loại cây trồng mang tính thời vụ; mức hỗ trợ các dự án liên kết chuỗi giá trị cây trồng, vật nuôi tiềm năng của cấp huyện và nội dung hỗ trợ cộng đồng giữa Nghị quyết HĐND tỉnh so với Nghị quyết của Chính phủ còn đang thấp

    Đối với dự án Quy hoạch, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thì chưa có hướng dẫn cụ thể của Trung ương, UBND tỉnh nên khó khăn trong quá trình triển khai

    Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025 về xây dựng NTM thì có thêm nhiều chỉ tiêu mới, quy định mức đạt chuẩn cao dẫn đến mức độ hoàn thành tiêu chí bị giảm.  Công tác giảm nghèo ở một số xã chưa quyết liệt, thiếu đồng bộ, chưa có giải pháp giảm nghèo cụ thể cho từng nhóm hộ nghèo. Vẫn còn tình trạng người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, chưa có ý thức tự lực tự cường vươn lên thoát nghèo; thiếu kinh nghiệm sản xuất, làm ăn..vv…
 

anh tin bai

 

Thành viên đoàn giám sát phát biểu

    Đoàn giám sát đã trao đổi và thảo luận để làm rõ một số nội dung như: Đánh giá tính đồng bộ, khả thi và tính kịp thời của hệ thống văn bản chỉ đạo của địa phương trong việc thực hiện các chương trình dự án, các nguồn vốn giải ngân; tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.v..v..ảnh hưởng của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đối với địa phương.

    Liên quan đến giải ngân vốn, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị huyện làm rõ thêm tính khả thi về nguồn vốn để thực hiện các CTMTQG, tính khả thi khi thực hiện nguồn vốn đối ứng với vốn trung ương thực hiện như thế nào, có đảm bảo mục tiêu của Quốc hội hay không? Những tác động và ảnh hưởng, khó khăn vướng mắc của các chương trình, dự án, xung đột giữa chính sách của Tỉnh và Trung ương.v.v. để giải quyết nút thắt trong thời gian qua.

    Ông Nguyễn Quang Bình, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu các ý kiến phát biểu, trao đổi của đoàn giám sát; phân tích, làm rõ thêm một số nội dung mà thành viên Đoàn giám sát quan tâm, liên quan đến những vướng mắc trong triển khai 03 CTMTQG trên địa bàn huyện. Đồng thời, đề xuất giải pháp khắc phục bất cập trong quá trình triển khai thực hiện .

 

anh tin bai

 

Đ/c Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu

    Phát biểu với tổ công tác đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy mong muốn sau buổi giám sát, tổ sẽ tiếp tục quan tâm, tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của địa phương để báo cáo trình Quốc hội và Chính phủ, làm căn cứ, cơ sở để tháo gỡ khó khăn cho huyện trong việc triển khai các chương trình MTQG tại cơ sở.
 

anh tin bai

 

Đ/c Đỗ Thị Lan, Phó Chủ nhiệm ủy ban Xã hội của Quốc hội kết luận

    Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bà  Đỗ Thị Lan, Phó Chủ nhiệm ủy ban Xã hội của Quốc hội, Tổ trưởng Tổ công tác, đánh giá cao những kết quả bước đầu mà địa phương đạt được trong thực hiện 03 chương trình MTQG. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác đánh giá, giám sát các chương trình, nhất là chương trình giảm nghèo bền vững, tập trung tháo gỡ các nội dung lên quan đến công tác quy hoạch, sắp xếp dân cư, rà soát và lập lại các quy hoạch có liên quan nhất là quy hoạch cấp xã, cấp thôn. 

    Liên quan đến thực hiện các chính sách hỗ trợ các chương trình dự án, tiểu dự án liên quan, đồng chí đề nghị địa phương cần lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và bổ sung thêm một số nội dung cho sát với đề cương của Đoàn giám sát và gửi cho tổ công tác để trao đổi với tỉnh, thống nhất một số nội dung liên quan để báo cáo giám sát sơ bộ của Tổ công tác. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp giữa ban chỉ đạo cấp huyện và xã để triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án nhằm phát huy hiệu quả chính sách hỗ trợ. 

 

anh tin bai

 

Làm việc tại xã Phìn Ngan

 

anh tin bai

 

Trao quà cho Nhân dân xã Phìn Ngan

    Trước đó, tổ công tác của Đoàn Giám sát Quốc hội đi kiểm tra và làm việc tại xã Phìn Ngan về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và trao 180 xuất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn các xã Phìn Ngan, Trịnh Tường và Quang Kim./.

Lưu Liên – Đức Tiến Trung tâm VH,TT-TT Bát Xát

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 102
  • Hôm nay: 837
  • Trong tuần: 837
  • Tất cả: 1,442,994
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 102
  • Hôm nay: 837
  • Trong tuần: 837
  • Tất cả: 1,442,994