Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hồng Sơn làm việc với xã Phìn Ngan

 

BXĐT - Ngày 19/9/2023, đoàn công tác của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tháo gỡ khó khăn cho xã Phìn Ngan trong lãnh chỉ đạo thực nhiện các nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
 

anh tin bai

 

Quang cảnh buổi làm việc

    Tại buổi xã  Phìn Ngan đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công 8 tháng tác năm 2023 theo đó: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các mặt công tác khác trên địa bàn, Ban chấp hành Đảng ủy xã đã bám sát vào chương trình, các đề án và văn bản chỉ đạo của Huyện để cụ thể hóa thành các văn bản lãnh chỉ đạo. Xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo Chương trình hành động số 38-CTr/HU ngày 15/11/2021 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới, tăng cường quản lý đất đai xây dựng cơ bản. 

    Về nông nghiệp bên cạnh những cây trồng truyền thống của đại phương xã đã tăng cường thực hiện phát triển cây quế 75 ha nâng tổng diện tích cây quế toàn xã lên đạt  gần 610ha, phát triển chăn nuôi lợn đen bản địa đạt trên 2.100 con, phát triển chăn nuôi ngựa hàng hoá 56 con. Duy trì nuôi 2800 m3 cá nước lạnh, tiếp tục  mở rộng  3200m3 sang thôn Lò Suối Tủng; Sùng Bang, hiện nay nâng diện tích tăng lên 6000m3. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm. Tính đến tháng 8/2023 Phìn Ngan đã có 7/16 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên, 6 chỉ tiêu cơ bản đạt từ 70 % trở lên. Việc triển khai thực các đề án của huyện được đảm bảo.
Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Công tác quản lý đất đai được tăng cường đẩy mạnh; kịp thời rà soát, điều chỉnh các quy hoạch cho phù hợp của tình hình thực tế hiện nay. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa thông tin đạt kết qủa tốt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

    Tuy nhiên đến nay chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào năm 2024 không đạt được. Sản xuất nông nghiệp đã xác định được cây trồng chủ lực, tuy nhiên chưa tạo được bước đột phá trong sản xuất hàng hóa, thị trường tiêu thụ không ổn định. Chăn nuôi đang bước đầu hình thành vùng sản xuất hàng hóa, tuy nhiên chủ yếu vẫn là hình thức sản xuất nhỏ lẻ, chưa có mô hình chăn nuôi công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế. Tiến độ giải ngân vốn Chương trình MTQG còn chậm. Vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của các chi bộ  thôn chưa thực sự rõ nét. 
 

anh tin bai

 

Lãnh đạo xã kiến nghị

    Tại buổi làm việc xã Phìn Ngan đã kiến nghị mốt số vấn đề như: Đề nghị UBND huyện, tỉnh và các cơ quan chuyên môn có hướng dẫn cụ thể từng nội dung dự án nội dung số 03 – Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3 từ bước chọn đơn vị tư vấn, thành phần hồ sơ giải ngân vốn sau khi đã được thẩm định dự án, trình tự các bước thực hiện dự án. Đề nghị nghiên cứu điều chỉnh quy định thẩm định mức giá vật liệu xây dựng và quy định về hóa đơn mua vật liệu sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của xã vùng III. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng tái định cư thôn Láo Vàng, đầu tư cầu Lò Suối Tủng; Tuyến đường từ Suối Chải  đến suối Tủng bằng nguồn vốn XDCB vì liên quan đến nhiều hộ dân có đất thu hồi....
 

anh tin bai

 

Đại biểu Ban tuyên giáo Huyện uỷ phát biểu

    Tại buổi làm việc các thành viên trong đoàn cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm tháo gỡ khó khăn cho xã như: Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện điều chỉnh giải ngân nguồn vốn trồng rừng, bảo vệ rừng; sắp xếp dân cư theo chương trình mục tiêu quốc gia...
 

anh tin bai

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch HĐND kết luận

    Kết luận tại buổi là việc đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh một số kết quả đạt được của xã, đồng thời chỉ ra một số tồn tại của xã như: Công tác tham mưu báo cáo của văn phòng còn chưa sát, diện tích ngô hè, thu còn thấp, các chỉ tiêu theo kế hoạch giao một cây trồng chưa đạt kế hoạch. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới Phìn Ngan cần tập trung phối hợp tốt với các phòng ban chuyên môn giải quyết những vấn đề còn vướng mắc tại địa phương như triển khai các dự án cây trồng, dự án sắp xếp dân cư, dự án trồng rừng... Đẩy nhanh tiến độ thu nhân sách trên địa bàn, làm tốt các chính sách trên cho các đối tượng bảo trợ trên địa bàn xã. Làm tốt công tác quản lý đất đai. Quan tâm thực hiện tốt nghị quyết 10 của Tỉnh uỷ .


Đức Tiến - Trung tâm VH,TT-TT Bát Xát
1 2 3 4 5  ... 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 592
  • Trong tuần: 5,974
  • Tất cả: 1,697,586
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 592
  • Trong tuần: 5,974
  • Tất cả: 1,697,586