Tổng số: 190
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
7260/QĐ-UBND 19/11/2021 QĐ v/v Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Tẩn A Dèn, vợ là bà Lý Thị Hồng - Địa chỉ thửa đất: Thôn Nậm Chỏn 2 (nay là thôn Nậm Chỏn), xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai Tải về
7261/QĐ-UBND 19/11/2021 QĐ v/v Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Tẩn A Hòa, vợ là bà Tẩn Thị Lý - Địa chỉ thửa đất: Thôn Nậm Chỏn 1 (nay là thôn Nậm Chỏn), xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai Tải về
7262/QĐ-UBND 19/11/2021 QĐ v/v Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lò Văn Chung, vợ là bà Phàn Thị Thanh - Địa chỉ thửa đất: Thôn Nậm Chỏn 1 (nay là thôn Nậm Chỏn), xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai Tải về
7257/QĐ-UBND 18/11/2021 QĐ v/v điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Liềng A Há, vợ là bà Liềng Thị Păn - Địa chỉ thường trú: Thôn Làng Toòng, xã Quang Kim, huyện Bát Xát Tải về
657/TB-UBND 18/11/2021 TB thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Lựu tại Đội 9, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai Tải về
658/TB-UBND 18/11/2021 TB v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Hịnh tại tổ 9 (nay là tổ 4), thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai Tải về
7167/QĐ-UBND 15/11/2021 QĐ v/v điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Vương Văn Sin, vợ là bà Vàng Thị Bức (Lừu Thị Bức) - Địa chỉ thường trú: Thôn Vĩ Kẽm, xã Quang Kim, huyện Bát Xát Tải về
7168/QĐ-UBND 15/11/2021 QĐ v/v điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Xu A Tân, vợ là bà Hù Thị Giàng - Địa chỉ thường trú: Thôn Kim Tiến, xã Quang Kim, huyện Bát Xát Tải về
7169/QĐ-UBND 15/11/2021 QĐ v/v điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Hoa A Lỉn, vợ là bà Lương Thị Mưởi - Địa chỉ thường trú: Thôn Làng Toòng, xã Quang Kim, huyện Bát Xát Tải về
7170/QĐ-UBND 15/11/2021 QĐ v/v điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Lưu Thị Miến, chồng là ông Hoàng Văn Trung (Chung) - Địa chỉ thường trú: Thôn Đồng Quang, xã Quang Kim, huyện Bát Xát Tải về
12345678910...
 
Designed by VNPT