Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
441/BC-UBND 18/08/2021 BC Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
5664/QĐ-UBND 13/08/2021 QĐ Về việc ban hành Quyết định quy chế phối hợp giữa UBND huyện với Huyện đoàn thanh niên Tải về
39/BC-UBND 13/07/2021 BC Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021 Tải về
81/BC-UBND 13/07/2021 BC Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2021 Tải về
81/BC-UBND 13/07/2021 BC kết quả xếp loại chất lượng thành viên UBND, HĐND các cấp, cán bộ, công chức cấp xã và chính quyền cơ sở xã, thị trấn năm 2020 Tải về
116/BC-UBND 13/07/2021 BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quý I năm 2021; phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2021 Tải về
187/BC-UBND 13/07/2021 BC Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021 Tải về
243/BC-UBND 13/07/2021 BC Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021 Tải về
305/BC-UBND 13/07/2021 BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 Tải về
149/TB-TT.HĐND 12/07/2021 TB lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2021 Tải về
12345
 
Designed by VNPT