Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
434-CV/HU, ngày 10/5/2021 10/05/2021 về việc thực hiện chỉ thị số 10-CT/UBND về triển khai các vấn đề cấp bách chống dịch Covid 19 Tải về
số 31-CV/BTGHU 30/10/2020 tuyên truyền kỷ niệm 70 năm giải phóng Lào Cai, giải phóng Bát Xát Tải về
1876- CV/HU 24/03/2020 V/v tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai Tải về
1012-CV/BNCTU 05/09/2019 V/v triển khi thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, PCTN và CCTP theo hướng dẫn 12-HD/BNCTWW Tải về
1510-CV/HU 01/07/2019 Công Văn về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai Tải về
1510-CV/HU 01/07/2019 Phu lục 05 kem CV-1510 V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai Tải về
3531/UBND-NC 25/07/2017 Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, quản lý cán bộ công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế Tải về
2392/UBND-TCHC 26/05/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước Tải về
1595/UBND-KT 14/04/2017 V/v chấm dứt hoạt động dự án Xưởng Pilot chế biến quặng II apatit Tải về
1272/UBND-KT 27/03/2017 Chấm dứt hoạt động dự án thủy điện Bảo Nhai, huyện Bắc Hà Tải về
12
 
Designed by VNPT