BC Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 242/BC-UBND
Ngày ban hành 23/06/2022
Ngày hiệu lực 23/06/2022
Trích yếu nội dung BC Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm Thang_5_202205201033016920220520220523033325588_Signed.pdf
Văn bản mới