BC kết quả triển khai thực hiện đề án 03 thực hiện 6 tháng đầu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 287/BC-UBND
Ngày ban hành 21/06/2022
Ngày hiệu lực 21/06/2022
Trích yếu nội dung BC kết quả triển khai thực hiện đề án 03 thực hiện 6 tháng đầu năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Huy
Tài liệu đính kèm BC_DE_AN_03_6_THANG_-2022_220620220614045541388_Signed.pdf
PL_02_TRIEN_KHAI_DO_202206140320220614045548466_Signed.pdf
PL_0203_BC_thuc_hien_QH_dau_tu20220614045552606_Signed.pdf
PL_04_BC_Thu_tien_dat_quy_2-2020220614045558091_Signed.pdf
PL01_-_BC_CAC_DU_AN_THUC_HIEN_20220614045609919_Signed.pdf
Văn bản mới