BC Công tác đảm bảo An toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2022 Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 290/BC-UBND
Ngày ban hành 21/06/2022
Ngày hiệu lực 21/06/2022
Trích yếu nội dung BC Công tác đảm bảo An toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2022 Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Sùng Hồng Mai
Tài liệu đính kèm BC_cong_tac_dam_bao_ATTP_6_tha20220614051901781_Signed.pdf
Văn bản mới