BC Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 295/BC-UBND
Ngày ban hành 21/06/2022
Ngày hiệu lực 21/06/2022
Trích yếu nội dung BC Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm BC_nam_PCTN_6_thang_2022_trin220220616074716865_Signed.pdf
Văn bản mới