BC Kết quả tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư -HĐND huyện khóa XVIII
Số ký hiệu văn bản 310/BC-UBND
Ngày ban hành 21/06/2022
Ngày hiệu lực 21/06/2022
Trích yếu nội dung BC Kết quả tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư -HĐND huyện khóa XVIII
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm (Chuan)_Bao_cao_UBND_huyen_ton20220620035508174_Signed.pdf
Văn bản mới