BC Công tác Y tế ước thực hiện 6 tháng, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 137/BC-UBND
Ngày ban hành 21/06/2022
Ngày hiệu lực 21/06/2022
Trích yếu nội dung BC Công tác Y tế ước thực hiện 6 tháng, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Sùng Hồng Mai
Tài liệu đính kèm 1_BC_CONG_TAC_Y_TE_6_THANG_DAU20220620041844630_Signed.pdf
Bieu_Ket_qua_thuc_hien_KTXH_6_20220620063153991_Signed.pdf
Văn bản mới