BC kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế xã h ội và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 309/BC-UBND
Ngày ban hành 21/06/2022
Ngày hiệu lực 21/06/2022
Trích yếu nội dung BC kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế xã h ội và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm 309_BC_0001_20220620030416480480.pdf
Văn bản mới