QĐ Về việc điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Lù Thị Mù, chồng là ông Hồ Văn Liểu (đã chết) - Địa chỉ thường trú: Thôn Làng Toòng, xã Quang Kim, huyện Bát Xát
Số ký hiệu văn bản 7175/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung QĐ Về việc điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Lù Thị Mù, chồng là ông Hồ Văn Liểu (đã chết) - Địa chỉ thường trú: Thôn Làng Toòng, xã Quang Kim, huyện Bát Xát
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Phạm Năng Chung
Tài liệu đính kèm 8_QD_Lu_Thi_Mu_signed20211114020211115024840360_Signed.pdf
81_Lu_Thi_Mu_2111090413436586620211115024851595_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT