QĐ v/v điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Lò A Tâu, vợ là bà Vàng Thị Đấy - Địa chỉ thường trú: Thôn Vĩ Kẽm, xã Quang Kim, huyện Bát Xát
Số ký hiệu văn bản 7172/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung QĐ v/v điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Lò A Tâu, vợ là bà Vàng Thị Đấy - Địa chỉ thường trú: Thôn Vĩ Kẽm, xã Quang Kim, huyện Bát Xát
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Phạm Năng Chung
Tài liệu đính kèm 4_QD_Lo_A_Tau_signed202111140720211115022956874_Signed.pdf
41_Lo_A_Tau_21110904080924425120211115023003733_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT