QĐ v/v điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Lưu Thị Miến, chồng là ông Hoàng Văn Trung (Chung) - Địa chỉ thường trú: Thôn Đồng Quang, xã Quang Kim, huyện Bát Xát
Số ký hiệu văn bản 7170/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung QĐ v/v điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Lưu Thị Miến, chồng là ông Hoàng Văn Trung (Chung) - Địa chỉ thường trú: Thôn Đồng Quang, xã Quang Kim, huyện Bát Xát
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Phạm Năng Chung
Tài liệu đính kèm 9_QD_Luu_Thi_Mien_signed20211120211115022317873_Signed.pdf
91_Luu_Thi_Mien_2111090419055320211115022335342_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT