QĐ v/v điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Liềng A Há, vợ là bà Liềng Thị Păn - Địa chỉ thường trú: Thôn Làng Toòng, xã Quang Kim, huyện Bát Xát
Số ký hiệu văn bản 7257/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2021
Ngày hiệu lực 18/11/2021
Trích yếu nội dung QĐ v/v điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Liềng A Há, vợ là bà Liềng Thị Păn - Địa chỉ thường trú: Thôn Làng Toòng, xã Quang Kim, huyện Bát Xát
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Phạm Năng Chung
Tài liệu đính kèm 3_QD_Lieng_A_Ha_signed2021111820211118110318428_Signed.pdf
31_Lieng_A_Ha_211109040700906920211118110324178_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT