V/v Đẩy mạnh tăng công tác tuyên truyền phòng, chống covid trên hệ thống truyền thanhc cơ sở
Số ký hiệu văn bản 2066/UBND-VH
Ngày ban hành 19/11/2021
Ngày hiệu lực 19/11/2021
Trích yếu nội dung V/v Đẩy mạnh tăng công tác tuyên truyền phòng, chống covid trên hệ thống truyền thanhc cơ sở
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Sùng Hồng Mai
Tài liệu đính kèm Tang_cuong_ttruyen_phong_chong20211119030626956_Signed.pdf
0_Huong_dan_cach_ly_17102021_21120211017084953059_Signed_20211017085002434_20211017090206280_0000033_20211119105127221.pdf
0_Huong_dan_lap_PC-Cov_20211115020211115034520227_Signed_20211115035105212_20211119105127206.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT